21. søndag etter pinse GUD ØNSKER TROFASTHET

Også noen fariseere kom, og for å sette Jesus på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?" "Hva har Moses pålagt dere?" sa han. De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne." Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille." Mark.10,2-9 

Om vi leser det Gamle Testamentet, vil vi finne at det er en ting Gud ønsker seg av sitt folk mer enn noe annet: Nemlig trofasthet mot pakten. Om bare folket er trofast mot Herren, vil velsignelse og alt godt følge dem. Men dette viste seg vanskelig for folket. Israel sviktet gang på gang. Det måtte de betale en dyr pris for. Alle Israels tolv stammer ble fordrevet bort fra sitt land. Bare Juda stamme overlevde etter at Gud grep inn og lot dem komme tilbake fra eksilet. Etterkommerne av Juda stamme kalles i dag jøder.. Trofasthet er like vesentlig i dag for at vi skal ha det godt sammen. Å stå foran Guds alter og bli lovet livslang troskap for så å bli sveket, er et traume som er uforståelig for de som ikke har opplevd det. Alt er i opprør inni deg og du spør: Hva gjorde jeg galt? Tenk deg nå at Jesus kommer bort til deg og legger hånden på din skulder og sier: "Min venn, fortvil ikke. Jeg ble også forlatt av alle. Ja, til og med av min himmelske Far, for at du aldri noensinne skal være alene." Jesus ble forlatt av alle. Ja, forrådt inn i døden Da forlot alle ham og flyktet. (Mark.14,50) Om du er blitt sveket, skal du vite at det er en som vet akkurat hvordan det føles. Gå til ham med ditt knuste hjerte. Noen blir sveket av sine ektefeller, andre blir sveket av sine foreldre. Og foreldre blir sveket av sine barn. Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan støtte dem som helhjertet holder seg til ham. (2.Krøn.16,9) Det Gud så etter hos sitt folk var trofasthet mot pakten, men oftest fant han frafall og svik.

Å bli sviktet av den en elsker mest er en uutholdelig smerte. Ja, hva kommer det seg av at så mange ekteskap ender med skilsmisse i dag? Svaret er veldig sammensatt. Statistikken viser i hvert fall at det i 1876 var 8 skilsmisser her i landet. I 1932 var tallet kommet opp i 941. I 1951 var det kommet opp i 2000, i 71 var det over 4500 skilsmisser og i dag er det over 10000 som forlater hverandre hvert år. Hvor mange tårer og hvor mye sorg og fortvilelse rommer ikke disse tallene. Menneskematerialet er det samme i dag som for 100 år siden, men de ytre omstendighetene har skiftet. Presset er større på familien i dag fordi begge ektefellene må arbeide. De fleste har i dag så god utdannelse at de kan stå på egne ben om nødvendig. Dette er årsaker som er blitt nevnt. Men vi må og nevne forfallet i vår kultur hvor man ikke lenger føler den sterke bindingen til løftet man gav og til ordningene Gud har innsatt for samlivet oss mennesker imellom. For ekteskap og familie er en ordning fra Gud. En del av Guds visdom for oss. Og familieliv kan være lykken på jord. Åtte øyne rundt et bord. Vesla, påsan, far og mor. Det fins ingen bedre ordning for menneskelig fellesskap på grunnplanet enn familien. Den er grunncellen i samfunnslegemet, og brister det her ja da er det mye som brister. Det er vanskelig å være menneske. Og det er i heimen at vårt virkelige jeg blir avslørt. I heimen nytter det ikke å gå rundt med masker. Der stilles vårt sanne jeg fram for våre nærmeste både på godt og vondt. Hvordan skal ekteskapet bli gjenreist i vårt folk? Hvordan kan vi unngå at samfunnslegemet smuldrer opp fra innsiden av. Hva skal til. Det skal kraftig medisin til. Vi har ikke noe bedre svar enn en gjennomgripende folkevekkelse som går på dypet, som rokker grunnfjellet i sjela og som derfor får konsekvenser for det liv vi lever.

Vi har oppdaget at nøkkelordene for et lykkelig ekteskap og nøkkelordene for levende kristendom er de samme. Hva mener vi. Jo nøkkelordene for levende kristendom er ord som trofasthet, kjærlighet, tilgivelse, forsoning, framtid, håp, trygghet. Og det er akkurat de samme ordene som et lykkelig ekteskap består ved. Når disse ordene er levende i ditt forhold til Gud, så har du det godt med Gud. Når disse ordene er levende i forhold til din ektefelle så har du det godt med din ektefelle. Ser du for en flying start et Guds barn har i ekteskapet. Har du levd med Gud i fra dine barneår så har du fått et forhold til disse ordene og kan anvende dem med så mye større fortrolighet i ditt ekteskap. La barna få Guds Ord. Det er den beste ballast å ta med seg på veien ut i livet. Foreldre som nipper til glasset sent og tidlig må ikke bli forundret om deres barn med tid og stunder gjør det samme. For som foreldre er vi idealer for barna våre. På den andre side. Om du som far eller mor daglig åpner din Bibel i barnas påsyn, så vil det samme skje. Det blir mer naturlig for dem og selv åpne Bibelen når de vokser opp. På den måten kan vi med vår adferd i dag legge et grunnlag for våre barn som gjør de mer eller mindre i stand til å mestre samlivet når den tid kommer.

Men merk deg en ting. Det er en som vet om hvor viktig ekteskap og familie er og det er djevelen. Derfor gjør han alt han kan for å ødelegge. På en flyreise var det en forkynner som ble sittende ilag med en medpassasjer som brukte tiden underveis til å be. Og det syntes naturligvis forkynneren var gledelig å legge merke til. Så kom de i prat og da viste det seg at denne mannen ba ikke til Gud, men til Satan. Og det han ba om var at kristnes ekteskap skulle gå i stykker. Og vær klar over en ting. Satan kan også svare på bønner.

Men vi har en Gud som er sterkere enn all Satans makt. Gud elsker deg inderlig. Han har gang på gang opplevd å bli sviktet av dem han elsker mest, nemlig oss mennesker. Du har kanskje verken sviktet ektefelle eller arbeidsgiver. Men har du sviktet Gud? Han ønsker trofasthet fra deg. Så lenge vi er her nede, er det alltid en vei tilbake. Slik var det med sønnen som dro hjemmefra med farsarven og sløste den bort. Det ble ikke slik han hadde tenkt. Til slutt sa han til seg selv: Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. (Luk.15,16-19) Veien tilbake er å erkjenne og bekjenne vårt svik. Og så motta tilgivelse fra Gud og mennesker. Hvorfor han tar imot oss gang på gang vil vi aldri forstå fullt ut her nede, men Gud er rik på miskunn. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. (2.Tim.2,13) Ja, Gud er trofast. Og nå ønsker han troskap fra deg sitt barn. Det er ikke uten grunn at forholdet mellom Jesus og kirken i Bibelen blir sammenlignet med en brud og en brudgom. Både du og jeg er innbudt til bryllup i himlen. I dette bryllupet er du ikke gjest. Det er du som er bruden og Jesus er brudgommen: "Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid." Og han la til: "Dette er Guds sanne ord." (Åp 19:9) Ikke svikt brudgommen du som er bruden. Han vil aldri svikte deg. Han er trofast. Og nå kaller han oss til å være trofast i smått og stort.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen