1.Pinsedag (II) LEDET AV ÅNDEN

 Jesus sa: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.  (Joh.14,15-21)

 Nå er pinsedagen kommet da Gud på nytt kommer oss i møte.  I jula sendte Gud oss Frelseren.  I pinsa sender Gud oss kraften og hjelpen. Den Hellige Ånd er den tredje person i den treenige Gud.  Det er mange som undrer seg på hva forholdet er mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.  De er tre personer, men ett vesen.  Vi kan ta et bilde vi kjenner.  På samme måte som is, vann og damp er forskjellige former så er de allikevel ett stoff.  Slik er også Gud Fader, Guds Sønn og Guds Ånd tre forskjellige personer i den treenige Gud, men de er av samme vesen.

Den Hellige Ånd har flere oppgaver.  Den vil blant annet lede oss på  veien gjennom livet.  Et liv i Åndens ledelse er et spennende liv.  For det er ikke uvedkommende for Gud hvordan vi lever.  Gud har en plan for våre liv og han har en plan for den verden han har skapt.  Og han ønsker at alle hans barn skal være med å virkeliggjøre denne planen.  Ved siden av kirken vår så reises det for tiden et stort bygg.  De som arbeider der arbeider ikke på måfå.  De har en plan og alt de gjør har til hensikt å fullføre et byggverk i henhold til planen. 

Så alt for mange mennesker bruker sine krefter på å øse havet tomt for vann.  De vet ikke hva de vil.  Og har du ikke et mål eller en plan for det du gjør, blir det ikke greie på noen ting. Om du står foran en haug med murstein og flytter på disse steinene hele dagen til du blir sliten og trøtt så vil det fortsatt bare være en haug med murstein når kvelden kommer. Hvis du ikke da flytter på dem etter en bestemt plan slik at hver stein blir en del av et byggverk som kan tjene en hensikt.  Nå er altså Gud vår himmelske arkitekt.  Han vil bygge sitt rike iblant oss.  Og til denne oppgaven trenger han arbeidere som vil gjøre det han ber oss om.  Vi ser ikke den store sammenhengen.  Men den vil folde seg ut for oss om vi lydig følger hans bud og anvisninger.  Og det er her Den Hellige Ånd kommer inn som den som kaller oss inn til Kristus, som minner oss om veien og gå og som også hjelper oss og gir oss kraft til å fullføre Guds plan og vilje med våre liv. 

Så hvordan kan vi erfare å leve et liv i Åndens ledelse?  Det er jo en forutsetning for å kunne være ledet av Gud at vi er i stand til å fange opp det som Gud gir beskjed om.  Når Gud skal tale til deg, gjør han det som oftest gjennom de møtesteder han har gitt deg.  Det er Ordet, bønnen, stillheten og fellesskapet. Om du oppsøker disse møtestedene, vil du lettere motta ledelse fra Gud.  En ting er at  Ordet i seg selv er en ledestjerne: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Sal.119,105)  Når vi mater vår ånd med Guds ord dag etter dag, vil det synke ned i vår underbevissthet og forme våre valg. Derfor er det så om å gjøre at vi fyller vårt sinn med Guds ord. 

Nå er ikke jeg noen dykkere, men jeg har hørt at når en dykker kommer ned på store dyp, så forstyrres retningssansen.  Da forsvinner lyset og i tillegg så er dykkeren vektløs. Så inntreffer ofte et synsbedrag.  Nemlig at det for dykkeren virker som boblene går til siden, enda han vet at de egentlig går oppover og at den sikre veien opp til overflaten er å følge boblene.  Allikevel kan en dykker være så sikker på at den rette vei til overflaten går en annen vei enn den boblene viser ham at han svømmer etter sitt forgodtbefinnende.  Derfor er det en regel som gjelder for alle dykkere som vil opp til overflaten: Følg alltid boblene!  Om vi oversetter det til vår virklighet som ønsker å følge Guds vilje så må det  bli: Følg alltid Guds ord!  Det vil føre deg trygt fram til himlen selv om du underveis ofte kan ha en sterk følelse av at den rette vei går i stikk motsatt retning av den Guds ord vil vise deg.  Det er ikke uten grunn at Ordet blir kalt for Åndens sverd. 

 En annen ting er at Gud kan la et ord slå ned i oss og klart vise oss veien videre. Legen og forkynneren Einar Lundby forteller han en gang var til stede på en legekongress i Stockholm.  Der fikk de telegram fra Kina om at det var stor mangel på leger ved to nye misjonssykehus.  Lundby var med en gang villig til å dra og ba til Gud om klarsignal.   På toget hjemover fikk han en minnelse: ”Les Esekiel 3!”. Der leste han: Du blir ikke sendt til et folk som taler et uforståelig og vanskelig språk. (Esek.3,5) Dermed ble han hjemme.  Vi har ikke lov til å rive ord ut fra sin sammenheng, men Gud er suveren og kan gjøre det når han vil tale til oss.  Et ord som talte til et folk for lenge siden i en bestemt situasjon kan passe som hånd i hanske for den situasjon du er oppe i akkurat nå.  Da kan du erfare at ordet slår imot deg og du merker at dette er Guds tale til deg. Da kan du bare takke og ta ordet til deg, selv om du kanskje kunne ønske deg det annerledes.  Husk da at Guds vei med deg alltid er til ditt beste.

Ofte kunne vi ønske å vite hva som venter oss i morgen.  Hvordan vil vårt liv være om ett år eller om ti år?  Heldigvis er det skjult for oss.  Om vi hviler med våre liv i Herrens hånd, skal vi slippe å  frykte.  Av og til prøver vi å  forutsi Guds ledelse med våre liv.  ”Det er jo innlysende at han vil lede meg slik og slik” tenker vi. Innlat deg ikke på det! Guds ledelse er nemlig fullstendig uforutsigbar. Gud er ikke konform.  Han gjør ting forskjellig hver gang.  Bare tenk på at det ikke fins to personer som er helt like. Slik er det når han leder oss gjennom livet også .  Hver og en av oss får en plan som Gud vil vi skal gå  inn i.  Den er helt unik og veldig spennende. Overgi deg helt og fullt til Guds ledelse og forbered deg på overraskelser, store overraskelser. Misjonæren Asbjørn Aavik skulle egentlig overta en gård og bli bonde.  I sin ungdom gikk han på  den tids folkehøyskole.  Det var geografitime og Kinas nød ble lagt inn over elevene.  Da hørte han at døren til klasserommet gikk opp, noen skritt nærmet seg bakfra. Han kjente en hånd som ble lagt på  hans skuldre og han hørte en stemme som sa: "Vil du gå  til Kina for meg?" Da han snudde seg var det ingen der.  Den opplevelsen ga ham et helt annet liv, nemlig som misjonær i Kina.  Gud skaper med stort mangfold, kaller med stort mangfold, leder med stort mangfold.   En som lever i Guds ledelse er fargerik, overraskende og gjør ofte ting på  en ny måte. For slik er Gud. Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelig hans veier! (Rom.11,33)

Ånden vil lede deg.  Hemmeligheten med ledelse er å leve nær Gud.  Da blir du ledet.  Å være i Kristus er å leve nær Gud.  Da gjør du det ene nødvendige og en av følgene er at du blir ledet.  Vanskelighetene oppstår når vi ikke greier å fange opp Guds ledelse.  Det kan være ting som skurrer på forbindelsen mellom deg og Gud.  Slike ting er synd, ulydighet, uvilje, egenrådighet m.v.  Men om du vil leve et liv i ledelse, vil Gud mer enn gjerne lede deg.   Lever du i Guds plan, så lever du i velsignelsen. Det er allikevel fullt mulig å komme ut av Guds plan.  Det vi da må gjøre er fortest mulig å komme inn i Guds plan.    Eller en predikant taler rett til deg og du undres på hvordan han har kjennskap til din situasjon.   Han kan åpne og stenge veier for deg og Gud kan tale til deg direkte.  Det kreves øvelse for å fange opp Guds stemme.  Det er hyrderøsten som er mild og kjærlig. 

Oftest vil du få små minnelser i hverdagen.  Det kan være små og ubetydelige ting men vær for all del lydig. Når du er i Guds ledelse, vil du også kjenne på freden.  Derfor kan du gjerne stille deg dette spørsmålet: Har jeg fred for å gjøre dette?  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil.4,7) Freden i ditt indre er et tegn på at du er på rett vei.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen