1. søndag i faste NÅR DU ER I ØRKENEN

Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: "Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!" Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn." Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren og sa: "Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Matt.4,1-11

ISRAELS ØRKENVANDRING

Israels folk måtte gjennomgå mange prøvelser før de nådde det lovede land. Ikke nok med alt de måtte gjennomgå i Egypt før Farao lot dem fare, men før de fikk komme inn i det lovede land måtte de tilbringe 40 år i ørkenen. Det var kanskje deres egen skyld, men like fullt. Alle som kjenner Gud vet at han brukte de 40 år i ørkenen til et gode for Israel. De skulle forberedes på den store oppgaven å være Guds utvalgte folk. Igjennom det folket skulle profeter og budbærere befordre Guds løfte til verden om Guds hensikter med sin skapning. Ørkenvandringen hadde en hensikt. Den skulle smelte folket sammen. Den skulle herde folket for sitt historiske oppdrag og samtidig smelte ut slagget av sinnene. Med et renset sinn skulle folket stå på Jordans bredd og innta det lovede land.

DIN ØRKENVANDRING

Fortsatt blir kristne mennesker overrasket over at vi også blir ført ut i ørkenen fra tid til annen. Ja, de fleste av oss har vært ute i ørkenen en eller flere ganger. Det var tider da alt var svart og da vi ikke så noen lysning. Da Gud syntes og være langt borte. Det var de gangene da alt bare var problem. Det kan godt hende det var selvforskyldt men Gud vet å bruke våre missteg slik at det blir til velsignelse for oss. Ta nå for eksempel broder Ludvig Karlsen. Han er jo en respektert forkynner og en som har vært med å reise opp flere tusen fra et liv i fyll og spetakkel. Han var 25 år i ørkenen. De årene da han bare drakk og gikk ut og inn av fengsel. Det var ikke Gud som ville at han verken skulle være kriminell eller være alkoholiker, men Gud brukte dette til både hans og mange andres velsignelse. Hva hadde Ludvig vært uten årene i ørkenen? Det er ikke sikkert han hadde vært en kristen en gang. Men årene i ørkenen gjorde han til et redskap for Gud som få andre. For du skjønner at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og så de mørke dagene skal bli deg til velsignelse om ditt liv hviler i Guds hånd. For det er avgjørende. Legg hele ditt liv og alt det du har. Din sorg og fortvilelse og alt som tynger deg. Legg det over på Gud. Det fins mange ørkener. Felles for dem er at det oppleves som tunge og vanskelig tider i livet. En kan be i årevis om en bestemt ting uten å se et svar. Da fortoner den bønnen seg som en ørkenvandring. En sykdom kan naturligvis bli en ørken for deg. Likedan økonomiske eller familieære problemer. Få et nytt syn på din ørkenvandring. Forstå at når du lever med Gud så er der ingen ørken uten oase. Der er ingen ørken som skal få ødelegge deg. De mørke dagene skal bli en del av et vakkert bilde som du skal få se når du kommer til himmelen.

JESU ØRKENVANDRING

Hvorfor bebreider du Gud for din ørkenvandring når selv Jesus måtte ut i ørkenen. Og det bokstavelig talt. Det var en del av Jesu forberedelse. Han ble av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Jesu ørkenvandring hadde en hensikt. Den skulle gjøre ham sterk , den skulle sette Satan på plass. Når det gjelder Jesu ørkenvandring er det noe vi skal merke oss. For da det var gått førti dager der Jesus ikke hadde spist ble han naturlig nok sulten. Med andre ord Jesus var svak. Kroppen blir svak om du ikke får deg mat på over en måned. Og i slike situasjoner er det Satan setter inn sitt angrep. Han angriper oss når vi er svake og der vi er svake. På ditt svakeste punkt i livet setter Satan inn sitt angrep. For han er veldig interessert i å eie deg. Så derfor bør vi være påpasselige slik at han ikke får noe som helst fotfeste i våre liv. Han vil ødelegge våre liv våre familier og vår fremtid. Slipp ham ikke til. Slipp heller Jesus til. La Jesus få rom i din hverdag, i dine tanker, i dine planer, ja i alt du foretar deg. Da blir du sterk i din ånd og har noe å møte motgang og ørkenvandring med. Det fortelles jo om den mannen som kom til himmelen og som fikk se sitt liv i revy. Gjennom livet var det to fotspor, hans eget og Mesterens . Men i ørken sanden var det bare et spor. Og mannen spør Jesus: Hvorfor forlot du meg da jeg trengte deg som mest? Da svarte Herren . Den gangen var det jeg som bar deg. Og slik er det. Han slipper deg ikke selv om du er i ørkenen. Hver dag har han lovet å være med.

LÆR AV JESUS

Skulle ikke også du gi ham tillatelse til det du som ikke går gjennom livet ilag med Jesus. Han vet hvordan det er å være menneske, for han har selv delt våre kår. Han vet at det er få om noen som kommer utenom ørkenvandring her i livet. Det også har han prøvd. Da Jesus var i ørkenen møtte han fienden med Guds ord. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Slik svarte Jesus da Satan ba ham gjøre steinene til brød. Han var jo Guds sønn. Han ville jo greie det. Naturligvis var det en fristelse for Jesus. Jesus kom styrket ut av ørkenen. Om du er i en ørken akkurat nå, så se på de mulighetene som ligger gjemt. Husk på hva Gud kan bruke din ørkenvandring til. Din smerte, sykdom, ditt problem hva det nå enn er. Det kan være byggemateriale for noe godt som Gud vil la skje med deg. Du kan komme ut av ørkenen med et endret syn på dyptgripende spørsmål i tilværelsen. Akkurat som noen amerikanere som var på besøk i det lutfattige landet Nepal. De ble intervjuet på TV og de kunne fortelle at møtet med dette landet hadde forandret deres verdier, bort fra det materielle. Andre verdier kom i fokus. Kanskje trenger du også å bli renset i ditt sinn for noe som hindrer Guds vilje å skje i ditt liv. Gud som er så glad i oss, vil at våre liv skal være en kanal for hans kjærlighet, frelse, godhet. Ja han vil bruke hver og en av oss til å fremme sin vilje. Ofte er det ting i våre liv som stenger og som vi må renses fra. Slik er det at vi ofte hører at de som har vært helt inn i døden har fått et nytt syn på livet.

Du er uendelig dyrebar i Guds øyne og tro aldri at Gud vil pine og plage deg. Men han kan tillate at du gjennomgår smerte, fordi vi lever i en fallen verden som ligger under for det onde. Den fullkomne tidsalder ligger foran oss. Kanskje kan din smerte føre til at andre får lide mindre, at andre får møte Gud gjennom deg. En gang var jeg selv langt nede. Ja, så lengt nede at jeg sa: Gud, hvor er du? Akkurat da lå Bibelen oppslått foran meg og da jeg bøyer meg ned og leser så falt øynene på følgende vers hos profeten Jesaja kap 57: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Slik er den Gud som du også skal få regne med.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.