19. søndag etter pinse (I) DET STØRSTE BUD

En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: "Hva er det første av alle bud?" Jesus svarte: "Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to." Den skriftlærde sa til ham: "Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer." Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: "Du er ikke langt borte fra Guds rike." Og ingen våget å spørre ham mer. Mark 12:28-34

Det var ei kone som syntes mannen sin var litt uoppmerksom. "Du sier jo aldri at det er glad i meg" bebreider hun ham. "Jeg sa det jo til deg en gang vi gifta oss." Det var 25 år siden. Nei, med kjærligheten er det som med mat og drikke. Vi trenger en jevn tilførsel hele tiden. Vi mennesker lengter hele tiden etter å bli møtt med kjærlighet. Savner du et varmt smil, noen gode ord, en god klem, en hyggelig telefon eller et brev? Ja, da skal jeg fortelle deg hvordan du kan få det du ønsker deg. Begynn selv å strø rundt deg med det samme. La andre få oppmerksomhet fra deg. Vær snar med å gi en oppmerksomhet, et smil, noen gode od, en klem og så videre. Da skal du se at det tar ikke lang tid før du selv blir overøst med det samme. Kanskje føler du deg ikke elsket. Og så har du gitt rom for den djevelske tanken at du ikke er verdt å elske. Den tanken kommer ikke fra Gud. Vil du at andre skal vise deg mer kjærlighet så kan du oppnå det ved at du selv viser andre mer kjærlighet. Da får du oppleve å høste som du sår. Den som sår hat og ufred rundt seg opplever å høste det samme. Den som sår kjærlighet og godhet blir møtt av det samme. Slik er livet. En høster hva en sår. Det gjelder i naturen og det gjelder i det daglige liv.

Selvfølgelig har Guds ord mye å si om kjærligheten. Gud er jo kjærlighet. Og å elske Gud og nesten er jo det største og første bud. Ja, men også det vanskeligste. Hva er den største klokskap her i livet? Den største klokskap her i livet det er å elske Gud og sin neste. På den andre side: den største dårskap her i livet er å hate Gud og sin neste

Vi skal merke oss det som Jesus her taler om. Skal vi elske Gud og vår neste med den samme type kjærlighet? La oss la teksten svare på det spørsmålet. Hva sier Jesus: du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. En firfoldig understrekning av hva vår vår kjærlighet skal innebære. Hjerte, sjel, forstand og kraft. Her er det ikke rom for noe halvhjertet eller lunkenhet. Til Gud skal vi være helt og fullt overgitt med vår kjærlighet. Hva så med vår kjærlighet til nesten? Om den sier Jesus: Du skal elske din neste som deg selv. Ja, her er det jo snakk om en ganske annen art av kjærlighet. Nesten skal vi elske som oss selv. Og er det noen vi elsker så er det jo oss selv. Vi har en tendens til å sette oss selv i sentrum i nær sagt enhver sammenheng. Men her er det at Jesus kommer til oss og befaler oss at den samme kjærlighet som vi elsker oss selv med den skal vi elske vår neste med.

Men da er det jo grunn til å innvende. Er kjærlighet noe annet enn kjærlighet. Nei, ikke hvis kjærlighet er det samme som følelser. Men kjærlighet er noe mer enn bare følelser. Og når vi har med Gud og nesten å gjøre så er kjærligheten noe som sitter vel så mye i armer og bein som i hode og hjerte. Jo, følelsene hører med, men du kan elske både Gud og nesten uten at du kan oppvise de brusende følelser.

Vi har en Gud som vet akkurat hva kjærligheten betyr for at vi skal ha det godt. Han har skapt oss med evne til å elske og han elsker selv. Gud elsker hver og en av oss med en uopphørlig kjærlighet. Visste du forresten at Gud elsker deg like høyt som han elsker Jesus? Ja, det er faktisk tilfelle for det står skrevet i Guds ord: Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. (Joh 17:23) Når Gud elsker deg like høyt som han elsker Jesus, ja da er du elsket høyt. Hva er det den ønsker som elsker en annen? Jo, den som elsker vil være nær sin elskede. Være sammen, dele livet sammen. Slik er også Gud. Han som elsker deg så høyt ønsker inderlig gjerne å være sammen med deg som han har så inderlig kjær.

Det er mange som får oppleve Guds kjærlighet mer konkret enn andre. Og særlig de som er dypest nede får sterke møter med Guds kjærlighet. Jeg kjenner til en mann som heter Wiggo. Han reiste til sjøs, men livet gikk ikke helt som han hadde tenkt. Livet tårna seg opp for ham og til slutt visste han ikke anna råd enn å ta sitt eget liv. En kveld gikk han på bakken, bak i båten. Han la den ene foten over ripa i den hensikt å kaste seg over bord ut i det mørke havet. Da hører han en stemme som sier: "Jeg har en bedre vei for deg" Han forsto straks at det var Gud som talte til ham. Og Wiggo ga sitt liv til Herren og har fått tjene ham siden. Slik fikk han et sterkt møte med Guds kjærlighet.

Du er kanskje selv et menneske som er langt hjemmefra. Hvor sårt er det ikke for mor og far å se at et barn de elsker drar hjemmefra og aldri gir lyd fra seg. Slik har Gud det. Hvor mange av hans barn har ikke forlatt farsheimen for aldri å gi lyd fra seg. Det er en stor sorg for Gud. Han ønsker fellesskap med den han er glad i nemlig deg. Hvorfor lever du borte fra Gud? Han vil jo vise deg veien du skal gå. Han vil styrke deg når du er svak. Han vil trøste deg når du sørger. Han vil lede deg når du er i villrede. Hvordan kan du vrake en slik kjærlighet? Enda en ting. Han vil fylle deg med sin kjærlighet, som er Jesu egen kjærlighet. Er det noe verden trenger så er det en smak av Guds kjærlighet. Gud hadde bestemt det slik at du og jeg skulle være kanaler for denne kjærligheten gjennom vårt liv.

Har du noen gang tenkt slik: Jeg fortjener ikke Guds kjærlighet slik som jeg er. Neivel, men da kan jeg fortelle deg at Gud elsker deg akkurat slik du er uten noen om eller men. . Korset er brennpunktet i historien der all Guds kjærlighet til mennesket og all Guds vrede over synden samles i et punkt i et nu. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Så det beste du kan gjøre for å bli fylt av kjærlighet det er å bli fylt av Jesus.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen