16. søndag etter pinse (II) DET ENE NØDVENDIGE

På sin vei kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: "Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg." Men Herren svarte henne: "Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne." Luk.10,38-42

Det fortelles om en mann som sto og malte et gjerde.  Og nå holdt han på å male en del av gjerdet som siden skulle skjules av jord.  Da var det en guttunge som spurte ham: Hvorfor maler du den delen av gjerdet som allikevel skal skules av jord. Ingen vil jo vite om det!  Og da svarte mannen gutten.  ”Jo, jeg vil vite om det, og du vil vite det og Gud vil vite det.”  Vi gjør alle en hel masse ting som ingen andre vet om, bare du og Gud.  Og jeg mener ikke at alt det du gjør når ingen andre ser det er galt, langt derifra.  Det kan være både riktig og rett.  Ja, faktum er at Gud vil at du skal ha et liv som er skjult for andre.  For Jesus taler om det livet som leves i lønnkammeret, det er et rom der vi er for os selv. Og der vil Gud at vi skal vende oss til ham, bli kjent med ham, be til ham og lytte til hans ord.

Da jeg ble konfirmert fikk jeg en Bibel av mor og far.    Den begynte jeg å lese i.  Og det er noe av grunnen til at jeg står her i dag.  For jeg visste at hver gang jeg åpnet Bibelen gjorde jeg noe Gud ble glad for.  For Gud har mye han vil si oss, men hva hjelper det hvis ikke vi vil låne ham øret?

For over 20 år siden begynte noen å studere ved Det Teologiske Menighetsfakultet.  Eller som dekanus sa det ved en semesteråpning.  Han hadde fått et brev som var adressert til "Det teknologiske Menigsløshetsfakultativ"!

Der på fakultetet leste jeg mange bindsterke bøker.  Noen kostet over 500 kroner allerede den gang.  En gang var det boksalg.  Brukte bøker var til salgs.  Jeg gikk mellom reolene og fant både det ene og det andre som interesserte meg.  Så fikk jeg se en kasse borti et hjørne.  1 kr pr bok sto det på den kassen.  Oppi den billigkassen fant jeg ei lita andaktsbok.  Når Gud taler het den.  Den kjøpte jeg.  Og den fanget meg fullstendig.  Pr. i dag har jeg lest den 10 ganger.  Jeg blir aldri lei den.  Foruten Bibelen er det ingen bok som har betydd så mye for meg som denne vesle boken.  Den har formet meg som menneske.  Jeg hadde vært en annen enn den jeg er hadde det ikke vært for denne boken.  Ved å lese den så mange ganger har jeg valgt å la budskapet i denne boken øve innflytelse på meg.

Vi mennesker er nemlig skapt slik at vi blir påvirket av alt som når vårt øye og vårt øre.  Hvert et bilde vi ser er med å forme oss slik at vi blir lik det vi ser.  Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er.  Det er et sant ordtak.  Og alt vi lytter til det påvirker oss, slik at vi tilpasser vår adferd deretter.  Mye av det skjer ubevisst.  Om vi hadde levd for 500 år siden i et annet land fjernt herifra så hadde du snakket et annet språk, du hadde gått i andre klær og du hadde andre skikker og en helt annen væremåte.  Det er fordi du ville ha tilpasset din adferd etter det som du så og hørte rundt deg den gangen.  Men nå lever du på Konnerud i år 2000 og uvilkårlig blir vi barn av vår tid.  Men det er bare det at det er ikke alle inntrykk som treffer oss i dag som er av det gode.  Og her er det at vi kan med våre valg styre den strømmen av inntrykk som treffer oss.  Vi kan selv bestemme hvilke krefter vi lar oss påvirke av.  All forskning viser at å se på voldsfilmer avler en voldelig adferd.  Så da kan vi ta en beslutning.  Jeg vil ikke at slike filmer skal få ødelegge mitt sinn.  Jeg velger bevisst å la andre ting gjøre inntrykk på meg.  Og her er det at vi kommer til kjernen av det som Jesus har å si oss i teksten i dag.  For det var to søstre.  Den ene stelte i stand på kjøkkenet og det var jo greitt nok det.  Men den andre satte seg ned ved Jesus føtter og lyttet til hva Jesus hadde å si. 

For den påvirkning vi kan få ved å lytte til Jesus er absolutt av det gode.  For ingen vet bedre enn Gud hva som er til beste for oss.  Og Jesus er Guds talerør til oss mennesker.  Ved å åpne Bibelen hver dag så vil det som står skrevet litt om litt gjøre at din adferd blir omskapt.  Det blir ikke naturlig for deg å banne og sverge.  Du vil merke at Bibelens ord gjør noe med deg som menneske.  Men da må vi tillate at Gud får tale til oss slik at Bibelen kan gjøre innvirkning på oss. 

Nå er det jo olympiade.  Og det er utrolig hvilke prestasjoner vi er vitne til.  Ingen av deltakerne hadde kommet til Sydney uten å ha trent og trent og trent.  Ved  å trene møysommelig, hardt og utholdende kom de dit de er i dag.  Det går faktisk an å trene seg opp til å bli et menneske.  Jeg kunne godt tenke meg å bli olympisk mester.  Og i hvilken gren.  Jo olympisk mester i å være menneske.  hvordan kan vi trene oss opp i å bli et godt menneske?  Jo, etter hvem du spør så får du forskjellig svar.  Men her i kirken er det Jesus og hva han har å si vi holder oss til.  Og det Jesus sier er følgende: "Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne."  Det er mye som er nyttig. Men det er ett som er nødvendig for den som vil bli slik Gud ønsker at vi skal bli: Å det er å lytte til Jesu ord, Guds ord og så handle deretter.  Det må vi gjøre hver dag.  Den som blir olympisk mester trener ofte flere timer hver dag.  Skulle ikke alle som er glad i Gud kunne sette av litt tid hver dag til å lytte til hva Gud ønsker med våre liv.  Den gjør at du vil mestre livet bedre.  Du vil lykkes bedre i ekteskapet.  Du får kraft og visdom til å holde deg borte fra snusk.  Ja ved å sette seg ned ved Jesu føtter og lytte til hva han har å si hver dag så vil du bli spart for så mye smerte her i livet at det er en av de beste investeringer å gjøre.  Ja Jesus kaller det det ene nødvendige.

La Gud få et ord med i laget når du skal ut i livet.  Han vil deg bare det beste.  Det er så mange som ikke lykkes.  Som kjører i grøfta med sitt liv.  Og vi har ingen garanti for at det samme ikke skal skje med oss.  Men En stor hjelp til å lykkes har vi i det ord dere konfirmanter skal få i dag.  Det har vist seg å holde i generasjon etter generasjon.  Og nå er det dere som skal få bære det videre.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen