15. søndag etter pinse (I) HVORDAN GJENGJELDE HERRENS VELGJERNINGER?

Hvordan kan jeg gjengjelde Herren

for alle hans velgjerninger mot meg? Jeg løfter frelsens beger

og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren

i nærvær av hele hans folk. Det er dyrebart i Herrens øyne

at hans fromme dør. Å, Herre, jeg er jo din tjener,

din tjener og din trellkvinnes sønn. Du har løst mine lenker. (Sal.116,12-16)

Dagens tekst begynner med et spørsmål. Nemlig følgende: Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger mot meg? Ja, av og til føler vi oss så takknemlige at vi ikke vet hvordan vi skal få takket. Tenk deg at noen har berget ditt barn fra den visse død eller at du selv er blitt berget. Hvordan skal du få takke din velgjører. Hvilken takk er det som står i forhold til det du har fått? Nei, det måtte være at du selv ble redningsmann for din velgjører en annen gang. Slik er det at vi aldri kan få takket Gud for de velgjerninger han har gjort mot oss. Han har gitt oss livet, evnen til å tenke elske skape , ja leve. Og dere som skal ha dåp i dag. Deres familier er blitt velsignet med et barn. Barn er Herrens gave eller som det står i en annen salme: Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn fra ham. (Sal.127,3) En annen velgjerning mot oss er jo at vi får leve i et så godt land med fred og frihet, slett ingen selvfølge. Om du bare har din oppmerksomhet fokusert på det triste og tråkige vil du miste evnen til å glede deg over alt du har fått. Og det er ikke lite. Ta for deg alle Guds velgjerninger og takk Gud for dem.

Det er enda en velgjerning mot oss vi må nevne. Det er Jesus. Er det en velgjerning fra Gud vi har grunn til å takke for så er det at han sendte Jesus. Og er det en velgjerning vi aldri vil greie å takke for så er det denne gaven. Dette ser og forstår Gud. Han vet at vi bare er mennesker. Nå skal vi prøve og svare på dette spørsmålet: Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger mot meg? Det er nemlig en takkegave som vil gjøre Gud fullt ut tilfreds og det er den som salmisten nevner i verset etterpå: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Det er hva Gud vil. Å løfte frelsens beger vil si å holde høyt den frelse som Jesus kom med. Med andre ord at vi selv åpner våre hjerter for det budskap som Jesus kom fra himmelen med. Han kom jo med frelse. Han kalles jo frelseren. Så om vi holder frelsens beger høyt, ja da er det Jesus vi åpner opp for. Og en annen ting, nemlig og påkaller Herrens navn. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst sier Guds ord. Det gjelder også alle oss som er her i dag. Så det fins altså en måte å gjengjelde Herrens velgjerninger mot oss på. Det er å løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Det er en takkegave som Gud setter uendelig stor pris på. Har du gitt ham denne gaven? Har du gledet Guds hjerte med å gi ham tilbake deg selv. Du som har fått så uendelig mye av ham. Han har gitt deg livet, styrken, kjærligheten, familie, arbeid, hus og heim. Alt det som er godt og som er til glede for deg kan du se på som Guds gave. Da skulle det bare mangle at ikke vi ga noe tilbake til ham som har gitt oss alt.

Det er jo alminnelig høflighet at vi takker giveren for de gavene vi får. For dette handler om takknemlighet og hva vi gjør når vi blir overøst med gaver. Men så sier du: Jeg er ikke enig med deg. Mitt liv er ikke annet enn en endeløs rekke problemer og bekymringer, sjukdom, familieproblemer, økonomiske problemer og så videre. Da vil jeg minne deg om et kinesisk ordtak som er slik: "I lang tid var jeg bedrøvet fordi jeg ikke eide et par støvler. Inntil en dag jeg møtte en mann uten føtter." Greier du å se dine problemer i et perspektiv av andres nød? Se det i forhold til de som ble rammet av krigen i Kosovo eller av jordskjelvet i Tyrkia. For noen er alt problemer. Men jeg skal si deg. Det fins ikke et eneste problem på hele den vide jord med mindre en eller flere personer erklærer en gitt situasjon for å være et problem. Er det ene eller det andre et problem? Bare hvis noen opplever det som et problem. Selvfølgelig. I Bibelen er ikke ordet problem nevnt en eneste gang. Ikke et sted i Bibelen finner du ordet problem. Ganske enkelt fordi Gud ikke har problemer. Som de fleste andre har jeg også sittet ved bestefars føtter og hørt hvordan han hadde det som barn. Den gangen alt var så trangere og midlene så utilstrekkelige. Og jeg har selv vært inne i barndomsheimen til min bestefar. Det var en husmannsplass. Huset, eller det som står igjen, måler 2 1/2 x 2 1/2 meter. Hele heimen var på ca 6 m2. Og det var ikke meir enn 100 år siden de bodde slik.

Nei, Gud har ingen problemer. Men Gud har sorger. Ja, både du og jeg kan gjøre Gud stor sorg. Og det gjør vi ved å leve som om han ikke fins. Hvilken mor eller far får lyst til å øse gaver over barn som aldri sier et takkens ord. Takk Gud for alle ting og opplev hvordan det gir deg velsignelser tilbake. Et barn som flytter hjemmefra uten å vise sine foreldre det minste oppmerksomhet er til sorg for mor og far. Slik gjør vi Gud sorg om vi lever vårt liv borte fra ham. I stedet skulle vi gjøre Gud glad, for det er også i vår makt. Det gjør vi ved å gi ham den takkegave som han ønsker av oss mer enn noen annen, nemlig vårt liv, vår tro våre bønner, ja hele vår framtid.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen