Nyttige nettsteder

Ex.fac

1.avd - 1.sem

1.avd - 2.sem

RETTSKILDELÆRE

Deklaratorisk

Formfrihetens prinsipp

Forsvalighetsprinsippet

Kontraktsfrihetens prinsipp

LEX - konflikt i samme rettsystem

Prejudiktat

Preseptorisk

Rettsregler, faktum og subsumisjon

Rettssystemet

Harmonesering, lex- etc.

 

AVTALE OG KJØPSRETT

Skannet 002 kj.rett

Sensorveiledning

Samboeravtale

Rettskildelære 4.avd

Avtale og kj.rett part 1  part 2

Organisasjonslære

Oppg. A og Kj rett

Kurs i avtale  og kjøps og avtalerett

Forelesning i avtalerett

Avtalerett

EKSPROPIASJON og EIENDOM

Ekspropiasjon og bygningsrett.

Fast eiendoms - begrensninger

Grunnbyrder

Løsnings- og forkjøpsrett

Panterett

Aktuelle lover i eiendomsrett:

Panteloven, Tinglysningsloven, Hevdsloven, Avhendingslova -Sameieloven

 

FAMILERETT

Arv - oversikt

Arv - art

Testamente ved særeie

Testamente ved samboer

Familerett oversikt v/ Praktiske oppgaver

Økonomiske forhold mellom samboere

ERSTATNINGSRETT

- en historisk oversikt, Culpa, Objektivt, årsakssammenheng

Mønsterbesvarelse i erstatningsrett

 

STATSRETT

Manduksjoner

LITT BLANDET

Culpa (div)

EU-Norge alkoreklame

Litt info om løsning av oppgaver

Stiftelser

Rettenssammensetning

ARBEIDSRETT

Eksamensoppg. UIB

Kongens formue - et habilitetsproblem

Tusner kan få saken gjennopptatt.

Halalmat i fengsel - EMK

Internasjonal straffedomstol - Romatraktaten

Dommer:

Avbestillingsgebyr ved kjøp av eiendom (to dommer)

PBL - feil i kommunes saksbehandling

Flymannøverdommen

Gjennopptagelse av saker - HR (menneskerettighet)

Gylighet av testamente ved inhabile testamentvitner

Jernsplintdommen

Hersjetråddommen

Heving av boligkjøp - Avh.lov

Kløftadommen

Knallskudd dommen

Mønepannedommen

Remadommen

Revisordommen

Scaniadommen

Tomtefeste i strid med grunnloven - OVF

Treholtdommen  og gjenopptakels 2008

 Vannlednings-, Lysaker-, Styrestag-, Knallperledommene