Grimstad avslører kongens skjulte formue

Carl-Erik Grimstad
 lanserer i dag boken «Dronning Mauds arv», der han tar til orde for mer
 åpenhet rundt kongens formue. (Foto: Monica Strømdahl)

Carl-Erik Grimstad lanserer i dag boken «Dronning Mauds arv», der han tar til orde for mer åpenhet rundt kongens formue.  Foto: Monica Strømdahl

Forfatter og stortingspolitikere krever åpenhet om Kongens skjulte utenlandsformue.

Annonse

 

I Carl-Erik Grimstads nye bok «Dronning Mauds arv» som gis ut mandag, har forfatteren funnet nye kilder om kong Haralds formue, skriver Dagens Næringsilv (DN).

Pengene stammer fra penger kong Haakon og dronning Maud arvet fra sine familier i de danske og britiske kongehusene, i tillegg til kong Haakons formue i Norge.

Ifølge beregninger DN har gjort kan pengene i dag ha vokst til som 837 millioner kroner, men Slottet nekter å svare på spørsmål om formuens størrelse eller om hvordan den er plassert.

Det får forfatteren til å stille spørsmål ved om kongehuset velger ut representasjonsoppdrag basert på egne eierinteresser.

- Hvordan kan vi vite at ikke Kongen eier aksjer i bedrifter han velger å besøke? Slike spørsmål om habilitet sin knytter seg til økonomisk formue bør ikke hefte ved en institusjon som Slottet. Husk at habilitet dreier seg om spørsmål kan stilles, ikke om kongehuset er sikker på at de har sitt på det tørre, sier Grimstad til DN.

Grimstad får støtte fra rødgrønne stortingspolitikere.

- Det er særdeles uheldig at Kongen har en ukjent formue i utlandet, fordi i et lite, åpent og demokratisk samfunn som det norske er vi avhengige av at alle opptrer med åpne kort. Når vi fører en aktiv politikk for å avdekke skjulte formuer i utlandet, er det et dårlig signal at vi lar kongefamilien holde sine verdier skjult, sier skattepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Thomas Breen til DN.