Grunnbyrder

Bruksrettighetene innebærer at grunneieren må finne seg i at andre bruker hans eiendom. Grunnbyrder blir det motsatte. Den som til enhver tid eier eiendommen, er forpliktet til å gjøre eller yte noe – i penger eller naturalier – til fordel for en annen. Når A selger den tjenede eiendom til B, opphører altså A’s forpliktelser, og forpliktelser begynner.