Forsvarlighetsprinsippet

 

Et av forvaltningsrettens prinsipper er forsvarlighetsprinsippet, som kort sagt går ut på at en skal sørge for en forsvarlig saksbehandling. Det stiller noen grunnlegende krav til måten en skal jobbe på.