Rt. 1991.1124 (knallskudd-dommen). En fenrik hadde etter repetisjonsøvelse tatt med hjem noen militære knallskudd. Under en nyttårsfeiring ble fire knallskudd og en del andre fyrverkerisaker, som alt lå i en pose, gjenglemt ute i haven. En gutt som da var 12 1/2 år, tok dagen etter posen, etter først å være bortvist fra haven. Han tente ett av knallskuddene uten å følge påtrykt bruksanvisning og ble påført en øyenskade. Hans erstatningskrav mot fenriken førte ikke frem. Det helt dominerende trekk ved hendelsesforløpet var guttens egen opptreden, som tross alderen måtte betegnes som i høy grad uaktsom. Uttalelser om farligheten av militære knallskudd og betydningen av at militært øvelsesmateriell var blitt tatt med hjem i strid med militære sikkerhetsforskrifter. Dissens 4-1.