Hesjetråddommen Rt. 1933.475. (Under arbeide med at strekke en metalltraad paa en eiendom, hvorover kommunen hadde en sterkstrømsledning, sprang traaden og hektet sig op i ledningen, hvorved arbeideren kom til skade. Kommunen frifantes for hans erststningskrav, uaktet driften av sterkstrømsledning er farlig bedrift », da uheldet var av saa enestaaende og uforutselig art, at ansvaret for dette ikke burde overføres paa kommunen.)