Stiftelse

1. En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave, eller annen retteslig disposisjon er stilt til rådighet for et formål av ideel, humanitær, sosial eller annen art.

2. Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor, er det en stifelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignnende.

3. En stiftelse eies av seg selv. Den som oppretter en stiftelse, har ikke lenger rådighet over formuen.

4. Det er opprettet et Stiftelsesregister i Norge.