Nye testamentet - Høytidene

 

hyrder-engel.jpg (43782 byte) visemenn.jpg (49017 byte) vise_menn4.jpg (69964 byte) vise_menn2.jpg (44785 byte) vise_menn1.jpg (78892 byte) jesus_pilatus2.jpg (63341 byte) jesus_palmesondag.jpg (62994 byte)
Hyrdene  3 vise menn 3 vise menn 3 vise menn 3 vise menn For Pilatus Palmesøndag
maria_bebudelsen.jpg (32243 byte) maria_bebudelsen2.jpg (51684 byte) jesus_fodsel.jpg (28708 byte) vise_menn3.jpg (34390 byte) vise_menn.jpg (56731 byte) vise_menn5.jpg (54886 byte) nattverden4.jpg (37599 byte)
Bebudelsen Bebudelsen Jesusbarnet 3 vise menn 3 vise menn 3 vise menn Nattverden
nattverden3.jpg (37465 byte) getsemane2.jpg (44430 byte) judaskysset_getsemane.jpg (44310 byte) jesus_pilatus3.jpg (50091 byte) jesus_for_retten.jpg (47805 byte) jesus_paa_korset.jpg (35602 byte) golgata3.jpg (47218 byte)
Nattverden Getsemane Judaskysset For Pilatus Jesus for retten På korset På korset
golgata.jpg (37307 byte) golgata2.jpg (56462 byte) jesus_nedtagning.jpg (50896 byte) kristihimmelfart5.jpg (42843 byte) kristihimmelfart4.jpg (45736 byte) palmesondag2.jpg (62001 byte) peter_fornekter.jpg (47886 byte)

På korset

På korset Ned fra korset Kr. himmelfart Kr. himmelfart Palmesøndag Peter fornekter
nattverden2.jpg (52355 byte) nattverden.jpg (60219 byte) nattverden5.jpg (63916 byte) getsemane.jpg (43819 byte) palmesondag.jpg (66269 byte) jesus-palmeblad.jpg (57859 byte) oppstandelsen.jpg (66611 byte)
Nattverden Nattverden Nattverden Getsemane Palmesøndag Palmesøndag Oppstandelsen
oppstandelsen2.jpg (30496 byte) oppstandelsen3.jpg (49840 byte) oppstandelsen4.jpg (52299 byte) oppstandelsen5.jpg (37277 byte) kristihimmelfart2.jpg (49784 byte) kristihimmelfart3.jpg (39003 byte) pinse1.jpg (48660 byte)
Oppstandelsen Oppstandelsen Den oppstandne Oppstandelsen Kr. himmelfart Kr. himmelfart Pinse 1
jesus_oppstandelsen.jpg (40757 byte) pinse2.jpg (39590 byte) pinse3.jpg (42414 byte) kristihimmelfart1.jpg (61942 byte) hellige_aand.jpg (81314 byte)   juleevangeliet.jpg (183884 byte)
Pinse 2 Pinse 3 Pinse 4 Pinse 5 Den Hellige Ånd Juleevangeliet *

Oppdatert 18.03.08