Deismen

Det mekanistiske verdensbildet henledet tanken på verden som et urverk som tikket i vei etter at Gud - urmakeren - en gang hadde skapt det. Med deismen trekker Gud seg ut av verden rett etter skapelsen og lar verden så seile sin egen sjø. Mennesket sitter igjen med en god natur og et såkalt godt forsyn. Jordskjelvet som rystet Lisboa i 1755 fikk opplysningstenkerene til å tvile på hvor godt dette forsynet egentlig var. Og vi får en gryende ateisme, men i større grad skeptisisme og pragmatisme i religionen. Voltaire, f.eks., hevder at hvis Gud ikke eksisterer måtte han oppfinnes av hensyn til moralen.